Antvorskov Kloster


Antvorskov Kloster-1. Antvorskov Kloster-1


Antvorskov Kloster-2. Antvorskov Kloster-2


Antvorskov Kloster-3. Antvorskov Kloster-3

Intro

Antvorskov Kloster var i middelalderen beboet af munke fra Johanniterordenen. Klosteret blev oprettet i år 1164 af kong Valdemar den Første og ærkebiskop Eskil. Antvorskov Kloster blev en betydelig godsejer på Sydvestsjælland. Forstanderen sad i rigsrådet og havde stor politisk indflydelse...

Antvorskov Kloster var i middelalderen beboet af munke fra Johanniterordenen. Klosteret blev oprettet i år 1164 af kong Valdemar den Første og ærkebiskop Eskil. Antvorskov Kloster blev en betydelig godsejer på Sydvestsjælland. Forstanderen sad i rigsrådet og havde stor politisk indflydelse. Antvorskov blev desuden Johanniterordenens ledende kloster i Norden. Klosteret fik lov at fortsætte en tid efter reformationen i 1536, indtil det endeligt blev lukket i 1580. Det blev ombygget til kongeligt slot og senere gjort til centrum for et ryttergodsdistrikt. Slottet blev revet ned omkring år 1814. I dag er der kun ruinerne tilbage. ''Stammer Dannebrog fra Antvorskov?'' Johanniterne var en militær munkeorden med nær tilknytning til korstogsbevægelsen. Klostrene i Norden bedrev primært lokal sygepleje. En del af indtægten fra klostergodset gik til pleje, mens resten gik til at finansiere korstogene sydpå. Meget tyder på, at johanniterne fra Antvorskov var involverede i kong Valdemar den Andens korstog til Estland. Det var under dette korstog, at Dannebrog angiveligt dalede ned fra himlen under et slag i Tallinn i 1219. Det er meget muligt, at dette flag var kraftigt inspireret af Johanitterordenens banner, et hvidt kors på rød baggrund. Og på den måde kan Dannebrog faktisk være bragt med til Estland af munke fra Antvorskov.