Antvorskov Kaserne


Antvorskov Kaserne.

Intro

Antvorskov Kaserne ved Slagelse er opført fra 1972 til 1974. Den er et velbevaret eksempel på en moderne koldkrigskaserne bygget efter kollegieprincippet. I samtiden var der rift om de unge, og værnepligten skulle gøres attraktiv...

Antvorskov Kaserne ved Slagelse er opført fra 1972 til 1974. Den er et velbevaret eksempel på en moderne koldkrigskaserne bygget efter kollegieprincippet. I samtiden var der rift om de unge, og værnepligten skulle gøres attraktiv. Kasernen skulle symbolisere demokratisk åbenhed og tilbyde individuel komfort for de menige. Kasernes plan er disponeret så fritid og arbejde er adskilt og opdelt i tre tydeligt funktionsbestemte kvarterer: belægning, uddannelse og garager med værksteder. Den er tegnet af arkitekt Holger Sørensen og opført som gennemført industrielt byggeri i præfabrikerede betonelementer med flade tage og vinduesbånd. Den militære taktfaste logik blødgøres af grønne gårdrum, åbne plæner og fine beplantninger. ''Arkitekt Holger Sørensen'' Holger Verner Sørensen blev født i 1913 i Nivå som søn af en smedemester. Han gik på Kunstakademiets Arkitektskole fra 1931 til 1938 og allerede i studietiden fik han ansættelse i Hærens og sidenhen Søværnets Bygningstjeneste. I årene umiddelbart efter 2. Verdenskrig var han på studieophold i England, Holland, Belgien og Frankrig for at undersøge modernistiske strømninger og konstruktion af militære anlæg. I 1952 fortsatte han karrieren i den nyoprettede Forsvarets Bygningstjeneste, hvor han var overarkitekt fra 1966 til 1978. Blandt hans hovedværker var de to søsterkaserner i Skive og Antvorskov, der stod færdige i 1969 og 1974. Skive og Antvorskov kaserner er Holger Sørensens fortolkning af forsvarets ønsker til mere åbenhed, fleksibilitet og større fokus de meniges indkvarteringsforhold.