Anton Berntsensvej


Forfatter og orgelfabrikant Anton Berntsen, o. 1920.


Forfatter og orgelfabrikant Anton Berntsen, o. 1929.


Forfatter og orgelfabrikant Anton Berntsen, o.1940.


Portrætmaleri af forfatter og orgelfabrikant Anton Berntsen, o. 1945.


Anton Berntsensvej

Intro

Vejen har navn efter Anton Berntsen (1873-1953), der var landskendt både som orgelfabrikant og forfatter. Hans mest populære udgivelser var digtsamlinger i jysk mundart.

Anton Berntsen blev født i 1873 som søn af en husmand på Assendrup Mark i Engum Sogn. Han kom i snedkerlære i Vejle og arbejdede herefter nogle år på harmonikafabrikken ”Hejmdal”. Efter flere depressionsperioder forlod han byen, og flyttede i 1895 til Ringkøbing, hvor han fik ansættelse på en harmoniumsfabrik. Han led ud over de psykiske problemer af et skrøbeligt helbred, og i 1897 tvang et tilløb til tuberkulose ham til et kurophold i Silkeborg.

I 1901 besluttede Anton Berntsen at vende tilbage til Vejle. Som han senere skrev: ”I Vejle følte jeg mig hjemme og her ville jeg blive”. Og selv om han også resten af livet var plaget af sygdom, både fysisk og psykisk, gik han igang med at etablere et værksted i Ørstedsgade, der med årene udviklede sig til en stor og landskendt orgelfabrik. Den drev han med stor dygtighed frem til 1938, men han havde også en anden interesse, der kom til at fylde mere og mere - et forfatterskab.

I begyndelsen blev det til en syslen med digtene i det stille, men hans gode ven, folkemindesamleren Evald Tang Kristensen, tilskyndede ham til at udgive dem, så i 1914 udkom digtsamlingen "Noget" med 25 rigsdanske og 4 jyske digte. Den blev fulgt op af flere udgivelser som fx "Gjemm-Ævel", "Bøen å gammel Folk" og "Awtensæed". Digtene i den jyske mundart og med den underfundige humor blev populær læsning og er det stadigvæk. Det gælder også fortællinger som "Småfolks Fånøvels" og "Fjale- Andes".

Anton Berntsen blev i 1909 gift med Amalie Jessen, der var spillelærerinde. Hun døde i 1937, og datteren Anna Louise boede herefter sammen med faderen i huset på Sdr. Villavej til hans død i 1953. Han er begravet på Østre Kirkegård.

Henvisninger:
Kamma Warming: Anton Berntsen. Liv og digtning. 1973
Vejlewiki:Anton Berntsen