Ansgarsgade


Vesterbro 46, hjørnet af Ansgargade. Vesterbro 45, hjørnet ved Vindegade.


Ansgargade

Intro

Navngivet 1932. Efter missionæren Ansgar (801-865) der udbredte kristendommen i Norden.