Ansgar anlæg


Mindesmærke: Mindesten rejst af De Blå Baretter Fyn 2009 til ære og minde for dem der er og har gjort tjeneste i FN - NATO - OSCE - EU.


Mindesmærke: Mindesten rejst af De Blå Baretter Fyn 2009 til ære og minde for dem der er og har gjort tjeneste i FN - NATO - OSCE - EU.

Intro

Mindesten rejst af De Blå Baretter Fyn 2009. Inskriptionen lyder: Til ære og minde for dem der er og har gjort tjeneste ved FN - NATO - OSCE - EU. Stenen er placeret i Ansgar anlæg lige i nærheden af Veteranhjemmet på Søndre Boulevard, Odense.

''De Blå Baretter'' Veteranorganisationen var for folk, der har været udsendt til krigsområder såsom soldater, læger, sygeplejersker mv. Organisationen skiftede i 2016 navn til Danmarks Veteraner.

''Sendt til publicering'' Her kommer endnu en lokalitet til publicering. Rasmus fortæller, at det er et krav de seneste 2 år, at man opretter en ekstra fane, men at det måske er overflødigt, så jeg har givet den videre til Dyveke, så hun kan drøfte det i bestyrelsen.

''Sendt til publicering'' undefined

''Publiceret''