Annebergvej


Annebergvej, Vor Frelsers Kirke i baggrunden.


Vor Frelser Kirke på Annebergvej 2. Omkring 1910-1950.


Annebergvej 71, Aalborg Drengehjem set mod vest fra vejen. Omkring 1910-1920

Intro

Vejen eksisterede i mange år som en markvej langs sydsiden af Hasseris å. Som en egentlig vej blev den anlagt i 1885, og allerede på dette tidspunkt blev vejen benævnt Annebergvejen. I 1913 blev vejen forlænget vestpå og den 03.03.1913 officielt navngivet Annebergvej.

Navnet gjaldt strækningen "'''fra Anneberg forbi Drengehjemmet og vest paa til Bygrænsen ved Cementfabrikken Norden"*'''. Vejen er opkaldt efter gården Anneberg, der var beliggende mellem den nuværende Nordvestvej og en mindre sidevej til Annebergvej (indtil 1970 med navnet Rosenvænget, derefter nr. 59A-H på Annebergvej, i 2001 navngivet Anneberghøj). Gården blev bygget i 1820érne af en skræddermester Holger Winding, og den skulle være opkaldt efter Windings kone Anne Marie Winding. Stuehuset kan stadig ses på Nordvestvej. Annebergvej er beliggende i Vestbyen, der blev udbygget fra 1880erne og frem. Denne bydel blev anlagt for den mindre bemidlede del af byens befolkning. Omkring Annebergvej blev der dog i 1888 udlagt et område til villabyggeri for de mere velhavende. Annebergvej er sammen med Saxogade, kommet til at markere en overgang til villakvarterene i Hasseris, skønt grænsen til den tidligere Hasseris Kommune i praksis løber længere syd og vestpå. Langs grænsen mellem villakvartererne og arbejderkvarterne voksede et institutionskvarter frem omkring år 1900 med bl.a. alderdomshjemmet (1901), Vor Frelsers Kirke (1902) og Caroline Smiths Minde (1895).

Værnfelt, Kr. Historien bag de gamle gader i Aalborg anno 1949 Aalborg byrådsforhandlinger 8bb/83, 8e/85, 347/1912-13* Aalborgs Historie Bind 5 s. 34, 203-205, 207 Aalborg Stiftstidende 31.05.1970 Olesen: Vestbyen ''Se flere billeder af Annebergvej, [http://www.aalborgstadsarkiv.dk/AalborgStadsarkiv.asp?Soegestreng=0A91B8Annebergvej2C72M73D61L8Billede1L83N64O55F4 her]. ''