Anna Krabbes Søjler


Anna Krabbes søjler i Tøjhushaven.


Anna Krabbes søjler nedenfor Nørrejyllands Tøjhus.

Intro

Vest for Nørrejyllands Tøjhus står et par markante søjler af ægyptisk granit. Søjlerne kaldes i daglig tale: Anna Krabbes Søjler.

I de to søjler er indgraveret bogstaverne FAK. Det står for fru Anna Krabbe, en kvinde, der levede fra 1552 til 1618 og var en af datidens mest lærde kvinder og en stor kunstsamler. Anna Krabbe har formentlig hentet søjlerne ved Essenbæk Kloster i Assentoft og bragt dem til sit eget gods Stenalt, der ligger på Norddjursland. Det formodes, at søjlerne oprindeligt blev opstillet ved Essenbæk Kloster i forbindelse med opførelsen af dette i 1100-tallet. På dette tidspunkt fik søjlerne tilført de nuværende søjlehoveder, mens selve søjlerne formentlig stammer fra et ægyptisk stenbrud og højst sandsynligt er brudt i det 4. århundrede e.K. Det formodes, at Anna Krabbe fik søjlerne til Stenalt i 1589 og ifølge traditionen blev de bragt til Tøjhushaven over den tilisede Randers Fjord i 1804. I de følgende årtier havde stenene en usikker tilværelse. Den ene havde fået en placering på hovedet, mens den anden blev benyttet som tromle af en lokal landmand. Efter nogen overtalelse købte Randers Kommune søjlerne i 1870 og placerede dem i 1872 i Tøjhushaven.

Læs mere om Tøjhushaven