Anna Klindt Sørensen
Intro

Villaen Petersborg er opført i 1909 i italiensk stil. Den har navn efter bygherren, Peter Boisen, der var svigerfader til den daværende forstander på Ry Højskole.

Den mest berømte ejer er malerinden Anna Klindt Sørensen. Hun var født i 1899 på Stensgaard ved Gl. Rye og blev som tyveårig elev på Kunstakademiet i København. Her var hun meget aktiv i oprøret mod det konservative og mandsdominerede miljø, og hun kæmpede hele livet for kvindelige kunstneres rettigheder. I tyverne og trediverne opholdt Anna sig i Paris, hvor hun levede et spartansk kunstnerliv og tjente til det nødvendige som barnepige og hushjælp. Tilbage i Danmark arbejdede hun i sin lejlighed i København og i villa Petersborg, som hun arvede i 1962. Men hun rejste også meget - i de nordiske lande, i Europa og til Afrika. Anna Klindt Sørensen fik mange priser og medaljer for sit kunstneriske arbejde. I 1976 modtog hun Thorvaldsen-medaljen for - som det hed - "de maleriske glæder hun gennem årene har skænket og for sin poesi, fantasi og udsøgte kolorit". Hun blev også hædret med Eckersbergmedaljen og Tage Brandts legat og I. C. Jacobsens mindelegat, og hun fik livslang kunstner-støtte fra den danske stat. I de år, hun boede i Petersborg, fyldte hun væggene med kunstværker - både egne og værker af især kvindelige kunstnere. Anna Klindt Sørensen døde i 1985 på plejehjemmet Søkilde i Ry, og hun ligger begravet i familiegravstedet på Gl. Rye kirkegård. I 1986 dannede en kreds af borgere "Foreningen til oprettelsen af Anna Klindt Sørensens museum i Ry". Petersborg er nu i privat eje, men den dejlige have omkring villaen er til gengæld åben for alle, og foreningen arbejder fortsat på at realisere drømmen om et museum.