Anlægget i Tønder


Anlægget set mod øst med Vidåen til højre. November 2010.


Anlægget i Tønder, set mod øst, med Vidåen til højre. November 2010.


Det nytilplantede anlæg i Tønder. Ca. 1885.


Anlægget i Tønder. Ca. 1890. Foto: I.A. Bödewadt.


Fra anlægget i Tønder. Ca. 1900. Foto: Johs. Timm.

Intro

Anlægget bag det gamle seminarium ved Vidåen i Tønder blev anlagt og beplantet i 1880’erne. Området er stadigvæk en grøn oase for byens borgere.

Anlægget bag det gamle seminarium ved Vidåen i Tønder blev anlagt og beplantet i 1880’erne. Før anlæggelsen havde der i området været en holm, som var dækket af vildtvoksende krat og siv. Holmen lå det meste af året under vand. Tønders første stationsforstander på jernbanestationen Tønder Øst, Fritz Locht, satte gennem en utrættelig indsats skik på området.

Fritz Locht planlagde nemlig at omskabe sumpen til byens første haveanlæg. For at vinde borgernes interesse for planen, stiftede han i 1882 en ”Forskønnelsesforening”. Takket være økonomisk bistand fra Tønder Sparekasse, der allerede i 1878 og 1880 havde bekostet to broer i området, kunne Locht og foreningen i 1883 begynde at inddige og plantemodne holmen. Al jord blev båret i spande og fragtet til og fra holmen i små både. Planterne – fortrinsvis træer i mandshøjde – blev leveret af byens nyanlagte planteskole på Carstensgade.

Byens mange seminarister hjalp Locht med inddigningen og beplantningen, og senere også i de første år med pasning og vedligeholdelse af det nye anlæg. Senere, efter anlægget var blevet borgernes foretrukne mål for søndagsturene, blev anlæggets pasning overtaget af byen.

Kulturarvsstyrelsen - Kulturarvsatlas - Tønder - den middelalderlige bykerne