Ankelbo skole
Ankelbo Skole


Ankelbo Sklole


Ankelbo Skole


Ankelbo skole som privatbolig


Lærer Fogh


Jewns Jensen Grimstrup

Intro

Ankelbo skole blev bygget i 1741 og nedlagt som skole i 1890.

I 1739 kom en skoleforordning fra kongen, der på lagde degnen at holde skole. Desuden blev det pålagt de største lodsejer i sognet, at sørge for opretning af en skole. På daværende tidspunkt hørte Grene sogn under Engelsholm gods, og et par andre større losejere så det var dem der skulle forestå skolebyggeriet. Fundatsen er dateret den 3 marts 1741 og underskrevet af Godsejer hr. de Lichtenberg, Engelsholm, Kanceliråd Beenfelt fra Federicia og gårdmand Peter Hjortlund fra Omme sogn. Der blev så opført et hus på 5 fag til beboelse og skolestue og 3 fag til udhus i sommeren 1741. I fundatsen er også fastsat, hvem der skulle være den første lærer, dog med det forbehold, at han først skulle overhøres af provsten. Den overhøring må være faldet tilfredsstillende ud, for han fik embedet og virkede fra 1741 til 1759. I Grene sogn blev der i slutningen af 1800-tallet uro omkring skoleforholdene. Der var oprettet en vinterskole i den vestlige del af sognet, da forældrene mente, der var for lagt til Ankelbo om vinteren. Forholdene var dog ved at være så dårlige, at situationen var uholdbar. Man tilbød derfor sognerådet, at bygge nye skoler, en i Billund og en i Krog, den sidste skulle være en bi skole og så Hinnum skole i den østlige del af Grindsted sogn. Det blev efter nogle tovtrækkerier besluttet at bygge skolerne. Der var nogen strid om placeringen af Krog skole, men til slut enedes man. Børnene i den vestlige del kom til at gå i Hinnum skole.

Da Akelbo skole ophørte som skolebygning blev bygningen solgt til Indre Mission som brugte det til missionshus indtil der blev bygget et nyt i Billund i 1913. Medens man byggede Grene kirke og gamle Grene kirke var nedrevet blev der holdt gudstjeneste i missionshuset. Efter 1913 blev huset solgt til privat bolig og har fungeret som sådan siden.

Følgende lærer har virket ved Ankelbo skole: Søren Pedersen fra 1741 til 1759 Lauge Fanøe fra 1760 til 1771 Hans Thomsen Juhl fra 1775 til 1822 Thomas Andreasen fra 1822 til 1831 A. C. Fugl fra 1831 til 1836 Andreas Bredenberg fra 1836 til 1844 Morten Christensen fra 1844 til 1850 Jørgen Fog fra 1850 til 1877 Jens Olesen fra 1877 til 1885 Jens Jensen Grimstrup fra 1885 til 1890