Anholt by
Intro

Øens eneste by. Landsbyen kendetegnes ved smalle grusveje, hvor husene er placeret i øst-/vestlig retning omkring kirken. De små anholterhuses gavle og haver ligger helt til vejene og afgrænser tydeligt vejforløbet.