Anholt Havn
Intro

Anholt havn udgøres af lystbådhavnen samt færgelejet. Derudover rummer havnen redningsstation og forskelligartet skurbebyggelse, som vidner om den oprindelige erhvervshavn. Havneanlægget fremstår intimt og tydeligt afgrænset.