Ane Vifferts Vej

Intro

Vejen fik navnet Ane Vifferts Vej, da det ny kvarter i ”Østbyen” i Hals skulle have gadenavne.

Anne Madsdatter Viffert var adelsdame, datter af Mads Jonsen Viffert til Torstedlund og hustru Elna Jensdatter Seefeld. Anne Viffert og søsteren Kirsten var nonner i Ø Kloster. Efter reformationen blev klosteret lukket og nonnerne sat på porten. Anne Viffert er sandsynligvis blevet gift. Der dukker nemlig en søn Mads Jonsen op senere, men man finder intetsteds navnet på hendes mand. Anne Viffert levede en tid i Lundum. Her fik hun gavebrev af kong Christian den Tredje på en gård i Aalborg. I Aalborg boede hun i Skavegade. Hun har lagt navn til Jomfru Ane Gade. Hun levede sine sidste år i Hals. Ved sin død i 1573 blev hun gravlagt i koret i Hals Kirke. Der fandtes en ”liden lysgraa Marmor Gravsteen”, som forlængst er borte, den er tegnet 1766 af Søren Abildgaard. Fra denne tegning kender vi ordlyden: '''Her ligger begraffvit erlig og welbyrdig''' '''Anne Madsdatter, Mads Jonsens datter aff''' '''Torstenlund som var indgiffvit wdi Ø Closter''' '''oc døde her wdi Haals aar 1573.''' '''Gud unde hinder medt alle en''' '''glædelig opstandelse.''' Et sagn vil vide, at Anne Viffert har bygget en del af Hals Kirke og tårnet på denne, dette er dog ikke dokumenteret. På kirketårnet står årstallet 1741 og selve kirken stammer fra begyndelsen af tolvhundredtallet.

Jens Gregersen: Et firehundredårsminde: Artikel i Fra Himmerland og Kjærs Herred, 1973, s. 139-140.