Andrupstien

Intro

Stien fik navn den 25. juni 1973, og den blev anlagt i 1974 vest for Esbjergparken. Den har navnefællesskab med andre veje og stier i området opkaldt efter jyske stednavne. Andrup er en bebyggelse 5 km. nordvest for Fjerritslev.