Andreas Peter Georg Damm


Gravstenen over Frede og Andreas Peter Georg Damm.

Intro

Gravmindet over Kaptajn Andreas Peter Georg og Frede Damm er et af de mere iøjnefaldende på Horsens Kirkegårde pga. sammensætningen af materiale og type. Gravstedsnummer: D F028.

''Gravstenen ''er en bauta med forsænket inskriptionsfelt. Stenen er antageligt udført i marmor, som er spidshugget. ''Inskriptionen ''er indhugget i antikva med brede seriffer (opret skrifttype med brede "fødder") og er udført i kursiv.