Andreas Nielsens Vej


Andreas Nielsensvej, vinteren 2009.


På gruppebilledet fra 1957 ses Andreas Nielsen stående yderst til højre.

Intro

Vejen har navn efter Andreas Nielsen (1889-1966), der ejede gården Vidtskue. Han var sognefoged fra 1945 og sognerådsformand i Vinding 1953-1955.

Andreas Nielsen blev født i Randbøl d. 6. oktober 1889. Allerede som dreng flyttede han dog med sine forældre til Vinding.

Hans første gård var Vinding Nygård, som han ejede fra 1912 til 1917. Fra 1917 ejede og drev han gården "Vidtskue", bortset fra nogle år, hvor han var inspektør for "Hafnia".

Andreas Nielsen var en engageret borger. I 1946-1950 var ham med i Vinding Sogneråd. Han blev valgt ind igen i 1954 for Venstre - denne gang blev han sognerådsformand. I flere år var han sognefoged og vurderingsmand til ejendomsskyld. Han var også formand for børneværnet og medlem af bestyrelsen for Vejle Amts Boligselskab.
Andreas Nielsen blev afløst på posten som sognerådsformand af bygmester Bertel Nielsen.

Henvisninger:
Vejlewiki: Andreas Nielsen