Andkærvej 255, Andkær Østergård


Andkær Østergård ca 1910

Intro

Ifølge Andkær Ejerlav er det gård nr. 3, matr. nr. 7a

I 1634, 1651 og 1664 angives fæsteren at være Jørgen Pedersen, men da matriklen kommer i 1688 og ansætter gården til hartkorn 6 td. 2 skp 1 fdk. 2 alb, er den åbenbart blevet delt, for der er to fæstere: Peder Jørgensen (nok en søn af den forrige) og Oluf Jensen. Sidstnævnte skal være død 1703, og gården samles igen af Peder Jørgensen. -Hans datter, Maren Pedersdatter, født i begyndelsen af 1690-erne, giftede sig 1715 med Jens Mortensen Dahl, født 1689, og de overtog fæstet. Maren døde i 1742, og Jens Mortensen Dahl giftede sig med en ganske ung kone, Dorthea Pedersdatter, født 1711, og da han døde i 1741, giftede hun sig med Peder Jensen Kring fra gård nr. 1, født 1710, og således kom han til en gård med 47 fag huse i nogenlunde stand, og med en besætning på 6 heste, 6 køer, 6 ungkvæg og 8 får, alt i alt lidt større end de fleste gårde på den tid. Men Peder Jensen Kring blev igen enkemand. Det skete i marts 1753, og 11.6.1754 giftede han sig for tredje gang, nu med Maren Pedersdatter, født 1735.

Peder Jensen Kring køber gården til selveje fra Koldinghus i 1765, og i 1772 overlader han den til sin søn af 3. ægteskab Jens Pedersen Kring, født 1758. Denne giftede sig 25. juni 1782 med Maria Jensdatter Ravn, født 1759, 4 måneder efter faderens død. Jens og Maria fik sønnen Peder Jensen Kring i 1783, og han var kun ca. 20 år gammel, da han måtte overtage gården, idet moderen døde 27. juni 1802 og faderen 24. april 1803. 1.11.1803 giftede Peder Jensen Kring sig med Marie Abrahamsdatter fra Skærup, der var ca. 3 år yngre end han selv. Deres søn, Jens Pedersen Kring, blev født i april 1809, og han måtte endnu tidligere til at stå for gårdens drift, for faderen døde 7. maj 1827, og moderen i marts 1830. –
3.7.1830 giftede Jens Pedersen Kring sig med Mette Madsdatter (født .7.1796) fra Skærup, og de fik 12.2.1833 sønnen Mads Peter Jensen Kring. Da han overtog gården, samtidig med sit bryllup, den 26.7.1862, var det en stor gård. Og større blev den under M. P. Krings ledelse. Den kom op på ca. 14 td. hartkorn. Mads Peter Krings kone hed Dorthea Kirstine Hansen og var født i Skærup i 1841. Hun døde 19. juni 1872, og M. P. Kring forblev ene resten af sin tid. Han var lidt af en byhøvding. Hans ord blev der hørt efter, og han havde mange tillidshverv, f.eks. var han folketingskandidat
og sognefoged, ligesom han sad i sognerådet og var formand der et par gange.
Det var ham, der byggede mejeriet i Børkop. Sønnen Jens Kring (født 12.7.1863) blev gårdens leder i 1896, da faderen døde. Han var i 1890 blevet gift med Maren fra Låsby. På
grund af arvespørgsmål fik de først skøde på gården i 1901. Jens Kring blev den sidste af
slægten på gården. –

Vi skal lige have lidt med om vurderingssummer: I 1784 var gården på 49 fag og med
en vurdering på 500 rdl. I 1800 var der 59 fag, og nu sattes den til 1390 rdl., hvilket vil sige
en ganske stor gård. I 1813 sattes den med sine 59 fag til 800 rbd. Søren Kring var nok ikke så dygtig en landmand som faderen, og allerede efter en god halv snes år solgte han gården, som derefter blev handlet flere gange hurtigt efter hinanden. Først kom en Svendsen, dernæst Niels P. Autzen, så Heide-Jørgensen, før i 1917 Søren Pedersen Ladegaard (født 11.8.1875) købte gården. Han var gift med Inger, født 31.3.1877. - Alle de skiftende ejere havde forsøgt sig som spekulanter og havde solgt noget jord fra.
Efter Søren Ladegaard kom sønnen Hugo Ladegaard (født 22.11.1916), som havde gården til 1963. Da gik det ikke så godt, så han solgte til forretningsfører H. P. Markussen fra Ø. Grundet, som 4 år senere solgte til en forretningsfører på Tulip, Egon Pedersen, født 17.5.1933. Denne solgte 1971 for 800.000 kroner til den nuværende ejer, Vagn Clausen, der var mejerist og kom fra Taulov. Han er født 25.4.1949 og giftede sig 22.6.1984 med Hanne Poulsgaard Nielsen, født 10.8.1958. Ved forlægning af vejen blev der taget 4 td.´land fra gården, men der blev så købt 8 andre, så gården i 1977 kom op på ca. 100 td. land. I 1990 købte Clausen gården Lyshøj i Vognsvad af Holger Riis, og dens jord blev lagt under Andkær Østergård, som bruger gårdens bygninger, men udlejer stuehuset. Med denne jord lagt til er der et tilliggende på ca. 176 td. land. Der er på gården en årsproduktion på ca. 8000 slagtesvin. – (Parret ejer
også gården Ouskær 2,- se denne.)

Fra Preben Mikkelsen: Gauerslund II, 2005