Andkærvej 224, Hauerballegård


Hauerballegård ca. 1998


Hauerballegård i 1980erne

Intro

Hauerballegård er i Andkær Ejerlav gård nr. 1, matr. nr. 8a.

I 1634 var Anders Jørgensen gårdfæster, 1651Jørgen Jensen, som til tider føjer navnet Kring til sit navn. Nu må man ikke tro, at alle efterfølgere (og andre), der kalder sig Kring, nødvendigvis er i familie. Det var meget brugt, at man antog et tilnavn (fra ægtefælle, forgænger, eller andetsteds fra). I 1664 er han der stadig, men afløses engang før 1688 af sønnen Peder Jørgensen Kring. Hans datter, Maren Pedersdatter Kring, født 1675, giftede sig ca. 1702 med Jens Sørensen, der tog navnet Kring. Han var født 1666, og de havde gården til 1744, da deres søn, Laurits Jensen Kring, født 1722, giftede sig (14.6.1744) med Abelogne Hansdatter, født 1719, og de overtog gården. Hans forældre kom på aftægt, hvor faderen døde i september 1748, og moderen i april 1763.- Maren og Jens Kring kunne vel ellers godt være tilfredse, for udover Laurits havde de 4 børn, som alle giftede sig ind på gårde, nemlig gård nr. 3, 5 og 14 i Andkær samt nr. 5 i Brøndsted.
Laurits Jensen Kring døde i januar 1748, kun 25 år gammel, og Abelogne giftede sig 25.
juni s.å. med Thomas Nielsen fra Brejning, født 1723, der således kom til en gård med 32
fag huse i mådelig stand og en besætning på 5 bæster, 4 køer, 4 ungnød og 4 får. Han køber i 1765 gården til selveje fra Koldinghus Rytterdistrikt og betaler 1046 rdl. 54 skilling for den.

I 1784 er der 4 længer med i alt 51 fag huse, der vurderes for 500 rdl. til brandforsikring. I
1800 er der 52 fag og en vurdering på 990 rdl. Efter statsbankerotten i 1813 vurderes 53 fag bygninger i 1817 til godt 3000 rbd., men det er 2-3 gange så meget som tilsvarende gårde i byen, så der er nok tale om nye bygninger, måske efter en brand. Thomas og Abelogne Kring fik en søn, Hans Thomsen Kring, som blev døbt 2. påskedag 1757. Han giftede sig 3 dage før Sct. Hans 1791 med Sidsel Jensdatter, født i september 1763, og de overtog gården.- Næste skift skete 1825, da deres søn, Thomas Hansen Kring, født 17.6.1804, knap 21 år gammel giftede sig med datteren fra Børkop Mølle, Kirsten Madsdatter, der var 5-6 år ældre. Hans forældre kom på aftægt på gården, hvor de døde
sidst i 1830erne. Kirsten Madsdatter døde 53 år gammel i juli 1851, og Thomas den 19. juni 1863. Deres datter, Karen Thomasdatter Kring, født 5. juni 1841, giftede sig 27. maj
1865 med Niels Sørensen Ravn, født i Brejning 17. oktober 1839. De byggede ny gård i 1878 på noget tilkøbt jord. Det er den nuværende gård. Den gamle gård lå helt ovre ved Hvilsbjerg, som købte bygningerne. Stuehuset blev stående og var i mange år fodermesterhus, men blev nedrevet sidst 1990-erne. –
Karen og Niels Sørensen Ravn havde Haurballegård til 1899. Om de havde forbygget sig
og ikke rigtig kunne komme i gang igen, eller andre ting spillede ind, ved vi ikke, men dette
år måtte de afgive gården efter tvangsauktion til købmand C. Clausen fra Handelspladsen i Børkop. Karen og Niels Ravn flyttede til et nyt hus i Vognsvad (Vognsvadvej 2). Købmand Clausen ville ikke til at drive landbrug, og han solgte straks gården til Søren
Kring fra Bredstrupgård. Der var 75 td. land jord og en besætning på 4 heste, 22 køer, 4
ungkreaturer og 10 svin. Søren Kring, født 28.9.1873, var gift med Jensine Marie Kring fra Pjedsted, født 11.2.1876. Efter at have overtaget gården var han på Vinding Højskole samt på Dalum Landbrugsskole, henholdsvis 1900-01 og1904-05. Han har været medlem af sognerådet og menighedsrådet.
1947 overtog datteren Sigrid Esther Kring, født 18.3.1911, og hendes mand Oskar Hansen, født 27.4.1912, gården. De var blevet gift 4.6.1936..
De havde gården til 1972, da de flyttede til Børkop i et parcelhus. Her døde Oskar i 1984,
og Esther i 1997.- Oskar Hansen var den sidste formand i Børkop mejeri.
Sønnen Johannes Kring Hansen, født 1.10.1941, overtog gården, der var kommet
op på 97 td. land. Han var 29.4.1967 blevet gift med Hanne Lise Nygaard, født 30.1.1946.
Han byggede ny stor stald, men måtte p.g.a. renternes himmelflugt lade foderstoffirmaet
overtage gården i 1980.

Ved nytårsskiftet 1980/ 81 købtes Haurballegård af Verner Jensen, Torp, og Hans Peter
Andersen, Røjle. De lavede gården om til hønseri, der blev drevet ved bestyrer. I 1988
kom Ole Frederiksen til at stå for driften, hvor der nu var ægproduktion fra 45 000 høns samt stadig opdræt af ca. 55 000 hønniker. I 1993 blev det til ”A/S Haurballegård”, hvor
de to ejere samt Ole Frederiksen delte aktierne. Produktionen var uændret, også efter at de pr. 1.4.1999 solgte til ”I/S Haurballegård” ved Jens Bjerre på Bjerresminde og entreprenør Arne Hansen, der hver udgør halvdelen af ejerskabet. – I 1995 var der tilkøbt jord fra Ulfstofte, så der nu er 189 td. land, deraf 35 td. skov, til gården. Interessentskabet udlejer de 154 td. land til Jens Bjerre. – Stuehuset anvendes nu som bolig for kvægfodermesteren på Bjerresminde.

Fra Preben Mikkelsen.Gauerslund II, 2005