Andkær Skovby


Hus i Andkær, 1969


På billedet ses Andkær Skovskole ved Vigen Skovvej. Beboelsesejendommen ved Vigen Skovvej er i forgrunden og i baggrunden er Andkær Skovskole. Skolebygningen er opført i 1884. Eleverne kom fra Andkær Skovby.

Intro

Andkær Skovby opstod i første halvdel af 1800-tallet efter Andkær landsbys udskiftning. Indbyggertallet i 2008 lå på 407.

Bebyggelsen blev tidligere benævnt Forskoven, da den var vokset frem i læ af den store fredsskov, Strandskoven, der strakte sig ned mod sydsiden af Vejle Fjord.

Det var fortrinsvis landarbejdere og husmænd, der bosatte sig på udmarkens kratbevoksede englodder. Området blev hurtigt opdyrket og diger, veje og levende hegn anlagt. Bebyggelsen er endnu i dag stærkt præget af huse, enten grundmurede eller i bindingsværk med stråtag, hovedparten opført omkring 1900.

Blandt fællesfaciliteterne findes et velbevaret frysehus mod øst ved vejen til Andkær - strategisk placeret mellem købmanden og kundernes bopæl i Andkær Skovby. Landsbyen har sit eget vandværk, Andkær Skovby Vandværk, oprettet i 1963.

Henvisninger:
Kulturmiljøer i Vejle Amt, Vejle Kommune. Vejle 2005
Trap Danmark femte udgave, bd. 8,3. Kbh. 1964.