Andkær Bygade 7, Ulfstofte


Ulfstofteca. 1910


4 generationer: Peder Ulv, Kirsten Thomsen f. Bundgård, Viggo Thomsen og Abelone Bundgård f. Ulv. Ca. 1912

Intro

I Andkær ejerlav gård nr. 13, matr. nr. 19. Gårdens historie er kendt fra 1634.

Gården er den, der senere danner grundstammen i Ulfstofte. Den har ligget nogenlunde
midt i byen, og i 1634 var Hans Hansen dens fæster. Han efterfølges før 1651 af Jørgen
Hansen, og i 1664 står der Jørgen Hansen Bennitsen, muligvis den samme som før, men
med et tilnavn. I en årrække i 1670-80-erne har Frands Villumsen været fæster, og han får delt gården op mellem to af sine børn. Vi tager halvdelene hver for sig:
Sønnen Bertel Frandsen havde den ene del. Han var gift (2.gang) med Karen Andersdatter, og han var fæster, indtil hans søn af 1.ægteskab, Thomas Bertelsen i ca. 1689 giftede sig med Kirsten Pedersdatter. De var begge født ca. 1665. Thomas døde 1714, og så har Kirsten vel passet gården, indtil datteren Maren Thomasdatter året efter (1715) giftede sig med Bertel Hansen (født midt i 1680-erne), og de overtog gårdens drift. Han døde dog allerede i 1720, hvorefter Maren giftede sig med Hans Olufsen, men ak – hun døde i 1724, og Hans nåede at blive trolovet (samme år) med Margrethe Jensdatter, født 1701. Men han nåede ikke at blive gift, for han døde også i 1724, så Margrethe giftede´sig med Anders Andersen Munch, født 1692, og de overtog gårdens drift. Han kom fra halvgård nr. 7- Der var tilsyneladende ikke nogle af deres børn, der ville overtage stedet efter Anders’ død i november 1759, så hans søsterdatter, gift med Mads Sørensen (Rand), født 1730, overtog gården, hvor Margrethe var til sin død i april 1781.

Mette Frandsdatter, født c.1650, giftede sig ca. 1675 med Vinther Jensen, født i 1640-
erne, og de fik den anden halvgård. Vinther Jensen døde i 1703, og sønnen Christen Vinther, født 1679, overtog nu gården. Moderen boede der stadig, så han blev først gift nogle år senere (før 1711) med Mette Bertelsdatter, født ca. 1685. Mette døde 1724, og så blev Mette Hansdatter, født 1693, kone i gården. Christen døde 1730, og Mette Hansdatter giftede sig samme år med Søren Pedersen, født 1696. – Mettes datter af første ægteskab, Mette Christensdatter, født 1729, blev 7.6.1752 gift med Søren Nielsen Schouenborg, født
1723. De overtog gården, hvor hendes forældre kom på aftægt til deres død, Mette i december 1769, og Søren i oktober 1775. Begge halvgårdene er blevet solgt til selveje,
og Søren Nielsen Schouenborg får kongeligt skøde 1.nov.1767, mens Mads Sørensen Rand får sit skøde 26.11.1768. Mads Sørensen Rand flyttede omkr. 1770 ind på Andkærgård (gård nr. 14), som de havde køb. Deres halvgård nr. 13 solgte de til Søren Nielsen Schouenborg den 5.april 1772, og således blev gården samlet igen.
De købte som nævnt begge halvgårdene, og i april 1776 døde Søren Schouenborg.

Mette Christensdatter sælger 23.4. sin gård til Peder Pedersen Ulv fra Gårslev. Prisen var 900 rdl., hvoraf 467 rdl.17 sk var restgæld til den kongelige kasse. Desuden skulle Mette
Christensdatter have aftægt af gården resten af sin levetid. Der var et hartkorn på 6-0-3-2- + 3 fdk skov. -Peder Pedersen Ulv var født 1748 og giftede sig 21. juni 1776 med Karen Pedersdatter, født 1751. Foruden gården her købte Peder Ulv flere parceller rundt om og
fik efterhånden samlet sig en ganske stor gård. bl.a. har han købt jord fra gårdene nr. 8
og 9, da de blev udstykket. Når vi vælger at skrive, at han får gård nr. 13, skyldes det, at
bygningerne og størsteparten af jorden kom herfra.

I 1784 vurderes gården til brandforsikring for 550 rdl. Der er 4 længer med 44 fag bygninger samt et gadehus på 10 fag. I 1800 er der 43 fag huse, vurderet til 910 rdl., og efter statsbankerotten i 1813 vurderes 52 fag til 600 rbd. I 1820 er der stadig 52 fag, men vurderingen er da 3200 rbd! Var der nogen, der sagde inflation?
Sønnen Peder Pedersen Ulv, født 1785, købte gården af sin fader den 3.6.1809 for 2000 rdl + aftægt og kongelige penge. Han giftede sig 1. maj 1818 med Abelone Hansdatter, født 1796. -Faderen døde lige før jul 1830 og moderen i juli 1835. Peder Ulv (II) døde dog ret ung, allerede den 13. september 1840. Det kan tilføjes, at familien har været rimelig velbeslået, for i december 1811 havde Peder Ulv (II) betalt 126 rdl. til en Christian Witting, for at denne skulle være soldat i stedet for ham. Godt nok var tjenestens længde 6 år.
Enken Abbelone Hansdatter hensidder i uskiftet bo, og hun beholder gården til 1856, da
hun for 10.000 rdl. + kongelige penge + aftægt sælger til sønnen Peder Pedersen Ulv
(III). Han var født 30. januar 1837 og giftede sig 16. juni 1860 med nabodatteren Ellen Marie Madsdatter Rand, født 5. oktober 1840. Hun døde allerede 2l. februar 1869, og Peder Ulv forblev ene resten af sin tid. Hans moder boede på gården til sin død 3. juni 1881. Peder Ulv solgte gården til sin datter Abelone for 44.000 kr. i april 1882, og 14 dage efter giftede hun sig med Anders Pedersen Bundgård fra Børkop, født 17. november 1850.
Næsten lige fra han overtog gården, var han rejsemissionær for Indre Mission, og det blev
han ved med til sin død 19. juni 1929.

I 1914 havde datteren Kirsten Marie Bundgård, født 13.11.1885, gift 13.11.1907 med
Julius Thomsen, født 1.7.1885, overtaget gården. Han kom fra Ravnsminde i Skærup. De
havde gården til 1957, da deres datter Inga og hendes mand Erik Lehmann (født 9.5.1926)
overtog den. De havde ikke dyr siden sidst i 1970erne, men en gård på ca. 100 td. land.- I
1992 solgte de til Grethe og Harry Uth, som i sommeren 1999 havde mange håndværkere,
idet den gamle lade ud mod vejen blev nedrevet og transporteret op til frilandsmuseet på
Hjerl Hede, hvor den skal agere præstegårdslade.- Størstedelen af jorden er blevet
solgt til Andkær Østergård. De sidste bygninger og godt 3 td. land jord, som var tilbage,
blev pr. 1.3.2000 solgt for 950.000 kroner til Michael Herman Ladegaard, født 18.5.1967,
gift 16.5.1996 med Dorte Dræby Christiansen, født 26.7.1966.

Fra Preben Mikkelsen: Gauerslund II, 2005