Andkær Bygade 14, Andkær Ladegård


Andkær Ladegård 1890

Intro

I Andkær ejerlav gård nr. 6, matr. nr. 14. Adresse: Andkær Bygade 14

Andkær Ladegård.
I 1634 var her en fæster ved navn Oluf Hansen, og det er sandsynligvis hans søn, den Hans Olufsen Skoufgaard, der er på stedet i 1651 og 1664. I 1685 er det Hans Stephansen, der er fæster. Han var gift med Mette Madsdatter (Buhl), og da deres datter Anne Hans datter, født 1687, ca. 1707 giftede sig med Hans Marcussen, født ca. 1672, overtog de gården og fik forældrene på aftægt. – Hans
Marcussen døde 1729, hvorefter enken giftede sig med dragon Peder Mortensen Dall, født 1698. Der var på den tid 32 fag huse i brugelig stand og en besætning på 4 bæster og 6 køer, 4 ungnød og 10 får. Han betaler 6 rdl. 12 skilling i indfæstning, så gården har været nogenlunde. Det blev dog en krank skæbne for konen og børnene, for efter 11 år som dragon var Peder Dall blevet temmelig fordrukken, og i løbet af 5 år havde han drukket alt op, selv børnenes arv på over 400 rdl. var
forsvundet, og indbo og besætning var solgt for at klare dagen og vejen. Ægteskabet blev
opløst, og de forsvinder herfra.

Hans Nielsen Ladegaard fra Gårslev overtager fallitboet, hvor bygningerne er ret gode med bl.a. et stuehus på 10 fag, men der var som sagt ingen besætning. Hans Ladegaard havde haft gård nr. 10 i Gårslev. Han var født 1693, og gift 7.12.1721 med Sidsel Andersdatter, født 1690. -I 1759 overtager sønnen Anders Hansen fæstet. Han var født 10.11.1727 og havde 13. juni 1759 giftet sig med Barbara Sørensdatter Ravn, født 1736. De købte gården til selveje. Begge hans forældre døde med
ganske kort mellemrum i november-december 1765. Anders døde 19. febr. 1792, og sønnen
Jørgen Andersen Ladegaard, født 1768, overtog gården, hvor der var en gæld af Kongelige
Penge (halvdelen af købesummen) på 565 rdl. 55 sk. Han giftede sig 3. juli 1798 med Barbara
Hansdatter, født 1771 som datter af Hans Sørensen Raun i Brejning. Jørgen Andersen
Ladegaard døde 19. august 1810, og Barbara giftede sig så med Jørgen Jørgensen (Ladegaard),
født 1783. Ca. 1844 giftede Barbaras søn af første ægteskab, Søren Jørgensen Ladegaard (født november 1808) sig med Ane Johanne Hansdatter, født 1821 i Vejlby, og de overtog så gården,
hvor hans forældre kom på aftægt. Næste skift skete, da Søren og Anes søn, Jørgen Sørensen Ladegaard, født i oktober 1851, den 31. marts 1876 giftede sig med Mette Marie Pedersdatter Bjerre, født i september 1849 på Bjerregården i Brejning. Det er dem, der ses på billedet fra 1890 sammen med børn og tjenestefolk. De blev de sidste af slægten på gården, idet de i 1896 solgte til sønderjyden Hans Henrik Jolmann. - Jørgen Ladegaard flyttede med familien til Børkop, hvor han blev vært ved Landbohjemmet. Hans datter Petrea (født 18.9.1885) blev gift med snedker Jens Herman Madsen, og hun har fortalt, at Jolmann nok regnede med at skulle tjene mange penge
på gården. På gården stod et gammelt standur fra 1788, og det måtte (ifølge overtroen?) ikke
forlade gården. Da Jolmann i 1904 solgte gården, tog han uret med sig, men af uforklarlige
grunde sendte hans arvinger det nogle år senere tilbage til Petrea Madsen.

Jolmann solgte gården 1904 til Jens Pagh Sørensen Ladegaard, der kom fra Vejlby. Han var født 14.4.1871. Trods navnet havde han ikke familiemæssige relationer til den tidligere slægt på gården. Han var gift med Ane Kirstine Jørgensen, født 18.3.1871 i Gauerslund. Det havde været en ret stor gård. I 1800 var der 4 længer med i alt 57 fag huse, vurderet til 1040 rdl. I 1813 er der bygget lidt om på de to længer, så der da var 58 fag, og vurderingen var 800 rbd. I 1853 - 54 blev det meste af
gården bygget om efter en brand. Da Pagh Ladegaard købte gården, var besætningen på 4 heste, 15 køer, 10 ungkvæg, 10 svin og 3 får. Han beholdt gården til sin død i 1960. Da blev størsteparten af jorden, ca. 64 td. land, overtaget af hans svigersøn, Jørgen Albæk, gift med Dorthea, født 14.2.1910. De sammenlagde jorden med deres egen på gård nr. 12. Udbygningerne er revet ned, og der hvor de lå, samt på ca. 3 td. land jord op til Andkærvej er der nu bygget andelsboliger. Det er
Ladegårdstoften og Bytoften.

Stuehuset blev solgt til privat beboelse og blev renoveret. I slutningen af 1970-erne og begyndelsen af 80-erne boede direktør Johannes Ø. Jensen på stedet, som fra 1983 tilhørte murer Arne C. Frederiksen, gift med sygehjælper Birgitte F. Olsen. De var her til 1.8.1995, da de for 800.000 kroner solgte huset til skov- og landskabsingeniør Peter Wittrup, født 17.12.1961 i Rødding, gift
12.10.1996 med afdelingsleder Trine Hvidberg, født 4.3.1962 i Frederiksberg. De har god plads, idet der er 213 m² beboelse i 2 plan, og der er mulighed for at lave mere plads på 1.sal.

Fra Preben Mikkelsen: Gauerslund II, 2005