Andkær


Kort over Andkær fra 1800tallet

Intro

Ny Andkær er en højt beliggende landsby i Gauerslund sogn.

Andkær var oprindelig den største by i sognet, hvilket bl.a. ses af, at skolen i 1721 blev placeret
her. Den østligste del af byen, omkring gården Hvilsbjerggård, angives i nogle gamle
skrivelser som en by ved navn Hvilsbjærg, men der skulle jo heller ikke mange huse til, for at man kaldte et sted en by. I Andkær er der som alle andre steder også sket en jordfordeling i årene efter 1772, men den er tilsyneladende ikke blevet ordentlig fuldført, for der var mange "skæve" markskel
og mange besynderlige små parceller liggende rundt om i hele ejerlavet til den enkelte gård.
Fra ca. 1909 til 1918 bliver der lavet en mængde skelforandringer og ombytninger, ja, mange mener, at det omtrent var en ny jordfordeling for manges vedkommende. Det er derfor ikke let på de gamle kort fra 1772 og 1820 at finde og genkende gårdene, selv om vejføringen er nogenlunde den samme som op
til 1940erne, da den nye Ryttergrøftvej kom og skar mange marker igennem, samtidig med
at enkelte gamle vejstykker blev nedlagt og sløjfet. Det er stadig 1688-matriklens gårdnumre,
vi tager udgangspunkt i.