Anderup


Sprøjtehus i Anderup, Lumby Sogn.


Sprøjtehus i Anderup


Enggårdsvej i Anderup, ca. 1960. Billedet tilhører Lumby Lokalhistoriske Arkiv


Luftfotografi. Anderupgård, nedrevet 1974. Billedet tilhører Lumby Lokalhistoriske Arkiv


Enggårdsvej i Anderup. Billedet tilhører Lumby Lokalhistoriske Arkiv

Intro

Anderup er nævnt første gang 1302 i formen Andhrop. Forleddet er flertydigt. Det kan enten være mandsnavnet Anund eller tilnavnet And, som er en form af fuglenavnet and. Efterleddet er ’-torp’, der betyder udflytterbebyggelse.