Anders Nielsen, Svejstrup Østergaard


Anders Nielsen, Svejstrup Østergaard (1859-1928), maleri af Knud Larsen 1920


Del af Anders Nielsens mindeanlæg. Foto: Vestermølle Møllelaug.


Lurblæserne på Vesterbrogade i København inspirerede Anders Nielsen til Lurmærket, i dag verdens stærkeste smørband. Foto: Rasmus B. S. Hansen www.terrahaut.dk

Intro

Anders Nielsen fra Svejstrup Østergaard var en af forgangsmændene for andelsbevægelsem i Danmark. Ved Dover Kirke, hvor han er begravet, er rejst et mindesmærke.

Næppe nogen bonde har betydet mere for landbrugets udvikling end Anders Nielsen fra Svejstrup Østergaard, (1859 – 1928). Han var om nogen manden, der organiserede og effektiviserede andelsselskaberne. Den model, som selskaber som Arla, Danish Crown, DLG med flere bygger på den dag i dag, er i grundtanken Anders Nielsens. Den samfundsmæssige betydning heraf ses af landbrugets og andelsselskabernes samlede omsætning på mere end 300 milliarder kroner. Danmarks bruttonationalprodukt, værdien af al privat og offentlig virksomhed, er på 1.600 milliarder kroner. Anders Nielsen var indpisker og aktiv deltager ved stiftelsen af snesevis af andelsselskaber. Han fik samlet landbrugets indkøb samt koordineret produktion og afsætning af færdige produkter. Han havde sans for markedsføring og branding, ville vi sige i dag. Lurmærket blev i 1905 introduceret efter hans idé. Anders blev forældreløs som otte-årig. Han blev cand. agro. som 22-årig og var i tre år konsulent og højskolelærer. I 1884 giftede han sig med Kirstine. Når han siden var ude for at virke for sine standsfæller, passede hun gården mønsterværdigt. Det private forretningssegment mistede over årene terræn i omsætningen med landbruget og gjorde derfor meget for at standse andelsselskabernes fremmarch – bl.a. ved, at bankerne ikke ville låne penge til Anders Nielsens projekter. Han svarede igen ved at etablere Andelsbanken, som imidlertid kom i klemme i kølvandet på Landmandsbankens krak i 1922. Det blev for Anders Nielsen i 1926 slutningen på en gloværdig karriere, der tog sin begyndelse 40 år tidligere, da han blev valgt til formand for Skanderborg Landboforening. Kirstine og Anders Nielsens virke er detaljeret belyst af cand. mag., Ph.d.-studerende Merete Bo Thomsen, Syddansk Universitet, på Virtuelt Museum på Vestermølle. Læs mere på www.vestermollelaug.dk