Anders Draghes Gård

Intro

Det fine klassicistiske hus er opført efter bybranden i 1797.

På hjørnet af Kongegade og Adelgade ligger Anders Draghes Gård som et af Nyborgs mange eksempler på klassicistisk byggeskik. Det nuværende forhus i to etager er opført o. 1800. Byggematerialet er hvide kridtsten fra Stevns, som blev skænket byen oven på den katastrofale bybrand i 1797. Disse sten ses ikke på den pudsede facade med den fine udsmykning, men hvis man sniger sig ind i gården, står bagsiden uden puds, og her ses stenene tydeligt. Bygmesteren er ukendt, men muligvis har den lokale bygmester Jakob Encke været indblandet i byggeriet. Navnet har huset fået fra en tidligere ejer, der i 1483 solgte det til kong Hans’ dronning Christine.