Andelssvineslagteriet


Andelssvineslagteriet


Ansatte på Andelssvineslageriet


Ansatte på Andelssvineslagteriet


Ansatte på Andelssvineslagteriet


Danish Crown

Intro

Andelssvineslagteriet i Kolding blev oprettet i 1888 på Fynsvej. Slagteriets første formand var gårdejer Hans Buch, der sad ind til 1909 og blev efterfulgt af Jens. C. Thygesen fra Dalbygård. I 1912 blev der opført et nyt slagteri ved havnemolen.

I 1888 blev Andelssvineslagteriet i Kolding oprettet på Fynsvej og gårdejer Hans Buch blev valgt til slagteriets første formand. En post han bestred indtil 1909, hvor han blev efterfulgt af Jens C. Thygesen fra Dalbygård. Thygesen fik æren af at indvie det ny slagteri ved nordre havnemole i 1912, da det oprindelige slagteri på Fynsvej var i vejen for DSB’s udvidelsesplaner. I.C. Thygesen blev i 1918 afløst af S. Haue, der udvidede slagteriet, bl.a. med den nye opfindelse konservesproduktion. England var den primære aftager af svinene, men dette ophørte ved tyskernes besættelse af Danmark. I 1950’erne og 1960’erne voksede produktionen støt og der kom flere udvidelser på begge sider af Jens Holms vej, der blev forbundet med en bro over vejen. S. Haue blev i 1953 afløst som formand af P. Damgård. Slagteriet fusionerede i 1970 slagteriet med Vojens Andelsslagteri under navnet Sydøstjyske Andelsslagterier. Kort tid efter fusionen valgte man at skifte til navnet Danish Crown. Efter omtrent 20 år i formandsstolen gik P. Damgård af i 1972, og Niels Sandager blev ny formand. I midten af 1980erne fusionerede Danish Crown med Tulip, og i 1992 lukkede størstedelen af slagteriet i Kolding og en stor del af bygningerne blev revet ned. Danish Crown har dog stadig en afdeling for ekspedition og distribution af fersk kød til hjemmemarkedet på Ndr. Havnevej. I 2010 blev Danish Crown til et aktieselskab.