Andebølle


Landsbyen Andebølle. Mejeriet Constantia på Andebøllevej. Billedet tilhører Vissenbjerg Lokalhistoriske Arkiv.


Andebølle Brugs. Den første brugsforening i Vissenbjerg sogn, 1896. Billedet tilhører Vissenbjerg Lokalhistoriske Arkiv.


Landsbyen Andebølle. Gårdene på Gadsbøllevej ved Bygade. Billedet tilhører Vissenbjerg Lokalhistoriske Arkiv.

Intro

Andebølle er nævnt første gang 1427 i formen Andæbølæ. Forleddet er sandsynligvis enten mandsnavnet Anund eller fuglenavnet and, som er blevet brugt som tilnavn. Efterleddet er ’-bølle’, der betyder enkeltgård eller helgård.