Amtmandspalæet


Amtmandspalæet i Tønder. Foto: Henrik J. Møller

Intro

Amtmandspalæet blev opført i 1768 som bolig for amtmand grev U. A. Holstein. Det er opført i Louis Seize stil og står helt uændret. I dag er her hjemsted for Skorstensfejerlauget i Danmark.

Amtmandspalæet blev opført i 1768 som bolig for amtmand grev U. A. Holstein.

Det er et smukt palæ i Louis Seize stil opført efter tegninger af arkitekt J. G. Rosenberg og N. H. Jardin. Frontsiden ud mod Jomfrustien og bagsiden ud mod haven svarer næsten helt til hinanden med vinduer, dør, trappe, og frontispice. Siden ud mod Jomfrustien adskiller sig dog ved at der over hoveddøren sidder en sandsten med et relief af en vase indfattet i en musling, og ved at der øverst i frontispicen sidder en sandstensudsmykning, med en medaljon med et kvindehovede i profil omkranset af to guirlander. Palæet står helt uændret siden 1768, men gennemgik en omfattende restaurering i 1950, og blev derpå fredet.

Foran Amtmandspalæet står et mindesmærke til minde for O. D. Schack, rejst i 1954. Inskriptionen lyder: ”Lensgreve O. D. Schack til Schackenborg. Amtmand over Tønder amt 1920-1949. Frisind og retsind præged hans færd Grænselandsfolket vil mindes hans værd Nu og til sene tider.”

Forfatter: Henrik J. Møller

Litteratur:
J. P. Trap Danmark 5. udg. Tønder Amt, Bd. X,2
Fredningsstyrelsen & Tønder Kommune: Bevaringsværdige huse i Tønder, Tønder 1980
Sigurd Schoubye: Tønderske Monumenter 1517-1954, Nordslesvigske Museer 1976