Ammunitionsdepoter i Alslev


US Airforce luftfoto


Thue Andersden ved sit lysthus engang i 30erne


Rester efter ammunitionsdepoter i Thueslund plantage


Betonstolper efter ammunitionsdepot ved Alslev

Intro

Under 2. Verdenskrig anlagde besættelsestropperne 8 små ammunitionsdepoter ved Alslev i det nuværende Thueslund Plantage. De blev gravet ind i indlandsklitterne. Der blev støbt betonstolper til at holde kamuflage net og træbeklædning.

Normal 0 21 ''Besættelsestropper i Alslev. '' Der var i slutningen af 1943 indkvarteret tyske soldater i såvel forsamlingshus som skole. Derefter frem til november 1944 kun et mindre antal på skolen. Herefter kommer der et større antal soldater fra 1060 Pionerbataljon under 160. Infanteri Division. Besættelsestiden ud var de indkvarteret i forsamlingshuset og på skolen.

''Tr''''æk af Thueslunds historie '' '' '' Smedemester og sognefoged Thue Andersen (1870-1953) købte et areal langs med Ålegrøften engang i 1920erne. Han fik tilplantet indlandsklitterne og anlagde en have med et lysthus i den sydlige del af området. Da Alslev-Hostrup Sogneråd i 1958 drøftede placeringen af sognets nye alderdomshjem, tilbød Thues arvinger vederlagsfrit arealet til sognet. Alderdomshjemmet blev indviet i 1959, og nogle år senere fik det navnet Thueslund efter giveren af jorden. Senere er der bygget 8 ældrevenlige rækkehuse på området, og sidst er dele af det oprindelige alderdomshjem ombygget og udvidet til 11 pensionistboliger. Område udgør sammen med kirkens tilstødende arealer det nuværende ”Alderdomsskov” eller Thueslund Plantage

''Publiceret''