Amhøjegård i Søhale

Intro

Søhalevej 3. Matr. 8b Ølufgård m. fl., Vester Nebel sogn i Esbjerg kommune. Ejendommen blev oprettet 1924 ved udstykning af 57 tdr. l. halvt ager og hede fra Schæfergård (1). Bygningerne blev opført 1925. Gården har sit navn efter gravhøjen Amhøje.

Grundlæggeren af gården var Harald Sørensen, en søn af Hans Sørensen fra Schæfergård (1). Han fik udstykket jorden fra faderens gård 1924 og blev året efter gift med Anna Andersen fra Astrup, Bryndum sogn. Heden blev efterhånden opdyrket frem til 1938.
Harald Sørensen døde allerede 1931, hvorefter Thomas Madsen Sørensen, en søn af Adam Sørensen fra Ølluf Smedje, blev gårdbestyrer fra 1932. Han blev gift med enken i 1943.

1957 Gunnar Sørensen, søn af Anna og Harald Sørensen. Han blev samme år gift med Christa Margrethe Alkjærsiig fra Strellev sogn. De drev gården til 1992 og flyttede derefter til Gjesing.

1992 Edith og Alex Boisen.

2000 Nuværende ejere Birgitte Eybye Fonnesbæk og Tonny Aage Ditlev Hansen. Da de overtog gården var en stor del af jorden frasolgt til Søhalegård, så der i dag er ca. 20 tdr. l. jord tilbage.

2010 Yderligere oplysninger: Vester Nebel Sognearkiv www.vnsa.dk
"Vester Nebel Sogn 1664 - 1990" Henning Jørgensen, 1991