Ambrosiusegen


Ole Lejbach: Ambrosiusegen, 2011. Foto: Winther Grafik, Odense

Intro

Ambrosiusegen er en 700-arig eg beliggende ved Valdemars slot. Det er et meget flot og imponerende træ og en af egnens store turistattraktioner. Ambrosiusegen er opkaldt efter digteren Ambrosius Stub

Egens navn skyldes mest dets tilknytning til Ambrosius Stub (1705-1758). I en årrække frem til 1752 var han skriver og sekretær for kammerjunker Niels Juel (1711-1766) på Valdemars slot til 1752. Det siges at han ofte sad under egen og læste eller digtede. Det er dog først i 1800-tallet, at hans navn er blevet hæftet til træet, der siden er blevet fredet.

Den nu fredede eg er plantet omkring år 1600. En udboring foretaget i 1997 viste at egen var ca. 400 år gammel.


Ambrosius Stub blev født i 1705 i landsbyen Gummerup ved Assens. Faderen var omrejsende skrædder der rejste fra herregård til herregård. Det var med disse herskabers støtte at Stub kom på Latinskolen i Odense, og siden på Universitete i København hvor han studerede i 10 år. Uden eksamen hutlede han sig gennem tilværelsen med småjobs og som underholder på flere fynske herregårde. Sine sidste år tilbragte han i fattigdom som skoleholder i Ribe.

Mest kendt er han for digtet: "Den kiedsom Vinter gik sin Gang" fra 1771, der har givet ham et ry som fin naturdigter.