Alstrup Krat


Alstrup Krat. Alstrup Krat

Intro

Bøgeskoven Alstrup Krat ved Mariager gemmer på et af de mest velbevarede oldtidslandskaber i Danmark. I skovbunden kan man se spor efter bronze- og senere jernalderbøndernes marker. De danner et net af firkantede arealer omkranset af brede skelvolde...

Bøgeskoven Alstrup Krat ved Mariager gemmer på et af de mest velbevarede oldtidslandskaber i Danmark. I skovbunden kan man se spor efter bronze- og senere jernalderbøndernes marker. De danner et net af firkantede arealer omkranset af brede skelvolde. Det skrånende terræn er blevet pløjet gennem århundreder, og pløjningen har dannet op til to meter høje dyrkningsterrasser. Agrene dækkede mindst 30 hektar, hvor oldtidsbønderne har dyrket byg, hvede, hirse, rug og havre. Det var før pesticidernes tid, og mellem afgrøderne har ukrudt lyst op i landskabet. ''En sjælden dyrefold'' Arkæologer har vidst længe, at oldtidens mennesker var både husdyr- og agerbrugere. Man har fundet stalde i forhistoriske huse og dusinvis af knogler fra kvæg, svin, får og andre husdyr i bopladsernes affaldslag. Et sjældent vidnesbyrd om det forhistoriske dyrebrug ses imidlertid i Alstrup Krat i form af en regulær dyrefold. Den cirka 1000 kvadratmeter store fold, der formentlig er fra jernalderen, er omgivet af en bred, firkantet jordvold med stejle indersider. Folden er blevet lagt lige i udkanten af agersystemet. Herfra har det været nemt at lede dyrene på græsning uden for agrene via slugter, der endnu kan ses i terrænet.