Alsted Møllevej 8, Hvejsel, Langgård


Pigegymnastikhold foran Ådal forsamlingshus. Lederen er Else Hansen Sigtenbjerggaard g. Petersen, o. 1915


Gymnastikhold foran Aadal forsamlingshus før tilbygningen blev lavet og indgangsdøren i gavlen blev muret til. Lederen yderst t.v. er Else Sigtenbjerggard, o. 1915

Intro

Matr.nr. 35a Ejerlav: Ildved Sogn: Hvejsel Herred: Nørvang Peder Madsen, født 1777 i Vonge, boede på gården fra o. 1800. Han var en af de første på egnen, der merglede jorden.

Peder Madsen, født 1777 i Vonge, boede på gården fra o. 1800. Han var en af de første på egnen, der merglede jorden. Han fortæller, at en skrædder i hans hjemby var begyndt dermed. Skrædderen kørte en børfuld mergel ud om morgenen, inden han drog ud for at sy og folk kunne se, at det virkede.

Gården blev brandforsikret i 1806 for 1.200 Rd.

Mads Peter Petersen, ejer af Langgård fra 1899, var sognerådsformand 1901-06 og kasserer for Hvejsel Sparekasse 1923-38.

Den ældste stamfar til slægten, som boede på den gamle Vestergaard, var Lauritz Christensen. Han havde sønnen Christen Lauritzen. Om de to, far og søn, har haft gården i fæste kan ikke bestemt afgøres, men det må formodes da Christen Lauritzens børn fører navnet Vestergaard.

Ejere/beboere:
? Peder Madsen
1847- Niels Mikkelsen
? Chr. Pedersen
1899-1918 Mads Peter Petersen
1918- P. Madsen Petersen, søn af forrige ejer
-1994 Johannes Petersen, søn af forrige ejer
1994- Berg

Slægtsoplysninger:
? Peder Madsen (Bedstefar til Peter Hauge, Fausing)

1847 Niels Mikkelsen (kaldet Sjælland)

? Chr. Pedersen

1899 Mads Peter Petersen, g.m. Ane Nielsen. Deres børn: P. Madsen Petersen

1918 P. Madsen Petersen f. 1890, g.m. Ellen Petersen f. Hansen Sigtenbjerggaard. Deres børn: Johannes Petersen

? Johannes Petersen f. 1924

1994 Berg

Henvisning: Hove, K. M., Hvejsel Sogns Historie, 1949