Alslev Vibæk Engvandingskanal


Kanalen føres over Ålegrøften. Lokal kaldet "æ trunt" men er en akvadukt.


Kort over engvandingskanalens vestlige del


Engvandingskanalens østelige del fra Alslev Mølle

Intro

Alslev Vibæk Engvandingskanal 1871 til 1960. Gennem over 90 år blev høstudbyttet i Alslev Sogn forbedre ved vanding fra et stort engvandingsanlæg

Engvandingsanlægget blev etableret i 1871. Byggeriet af den over syv kilometer lange kanal blev projekteret af Hedeselskabet. Vandet kom ind i kanalen ved Alslev Mølle, og afløbet var i Varde Å. Frem til 1945 virkede systemet over hele strækningen, men fra 1948 var det kun den vestligste del, der var i funktion. Vandet blev da hentet op fra Alslev Ål af en eldrevet pumbe.

se under billeder