Alslev Skole


Alslev Skole. Formentlig omkring 1880. Læreren formentlig Johan Christian Seidenfaden. Faxe Kommunes Arkiver, B62716


Alslev Skole. Samtlige klassetrin. Formantlig fra ca 1890. Foto: Faxe Kommunes Arkiver B62717

Intro

Alslev Skole, beliggende i Alslev sogn, fungerede fra 1728 til 1908.

Alslev Skole blev oprettet i 1728. I 1843 blev skolen sammenlagt med nærliggende Taagerup Skole, der blev nedlagt på dette tidspunkt.

I 1908 nedlagdes Alslev Skole og elever og lærer, Niels Otto Kristensen overgik til den nyopførte Taagerup Skole.


1728 - 1757: Jørgen Krabbe, ustuderet
1757 - 1784: Peder Pedersen, ustuderet
1784 - 1841: Niels Jensen, skrædder
Ansættelsen af Niels Jensen havde den fordel, at han kunne passe sit håndværk som
skrædder samtidig med at børnene remsede katekismen.
Han var i sine unge år ikke helt ueffen. I 1837 skriver biskop Mynster: " Niels Jensen
er 81 år gammel og meget svag."
Han sad dog endnu 4 år i embedet.
1841 - 1865: Ole Christensen, uddannelse ikke kendt
1865 - 1881: Johan Christian Seidenfaden, seminarieuddannet lærer
1881 - 1906: Hans Kristensen, seminarieuddannet lærer
1906 - 1908 : Niels Otto Kristensen, seminarieuddannet lærer
Østsjælland, Kirkeskov Forlag