Alslev Kirke


Alslev Kirke set fra syd. Foto: Frank R. Taarup


Et kig ind i kirken. Foto: Frank R. Taarup.


Gammelt postkort af Alslev Kirke

Intro

Alslev Kirke er en middelalderkirke bygget i årene 1400-1550.

Den oprindelig kirke blev opført i perioden 1200-1250 som borgkapel til Alslevgård.
Skibet var ca. 10-12 m langt med kun en dør og et vindue i hver langside. Tilbage fra den tid resterer sidemurene og syddøren.

Står man på kirkegården og kigger mod vest ses resterne af voldgraven fra Alslevgård.

I årene 1450-1500 opføres et tårn af Faxekalkblokke. I sakristiet, opført mellem 1500-1510, findes ligesom i tårnrummet kirkens eneste hvælvinger.

I 1700 renoveres kirken og det meste af det gamle inventar kasseres. Kun den gamle døbefond af gullandsk kalksten er tilbage fra den tid. I 1886 forsynes kirken med et nyt alterbillede af F. Storch og i 1880èrne indsættes store smedejernsvinduer.

På nordvæggen ved døbefonden hænger en lille mindetavle i egetræ til minde om de tre små adelige børn, som alle døde før de blev ti år.