Alslev Brugs


Alslev Brugs 1915


Alslev Brugsforening 1936


Alslev Brugs 2015

Intro

Alslev Brugs blev oprettet i 1898 og sammenlagt med Kvickly i Varde i 1981. Butikken er løbende moderniseret, senest i 2008

Ved siden af brugsen blev der i 1905 bygget en foderstofforretning. Frem til 1935 var brugs og foderstof adskilte enheder, men med stort og bredt samarbejde. I begyndelsen af 1960erne blev foderstofforretningen sammen lagt med Guldager, og senere helt flyttet. I forbindelsen med en udvidelse af brugsen ca. 1970 , blev foderstofbygninger nedrevet.