Alrum Strand

Intro

Plads med et shelter, stor teltplads, vand og tørkloset. Beliggende i nordenden af Stadil Fjord. Shelter kan ej reserveres. Overnatningsplads: UTM Zone 32 0452844 E 6225598. Indsejling: UTM Zone 32 0452797 E 6225365 N. Landgangssted: UTM Zone 32 0452807 E 6225409 N.