Alrøesvej


Sommerhus for enden af Alrøesvej Huset er nu revet ned, og der er bygget en villa på grunden.


Vinterbillede fra Alrøesvej


Sommervillaer på Droshoved i Bredballe i Vejle. Vejen til venstre er Alrøevej. Huset i forgrunden er nu revet ned. Til højre ses huse på Strandvejen fra 1912-14 og fine haver anlagt i fransk stil.


Vejle Skyttelaugs medlemmer og "FUglekonger" med laugets fane og præmier på plænen foran Skyttehuset i Vejle d. 1. juli 1925. Søren Madsen Alrøe ses stående bagerst cirka i midten.

Intro

Vejen har navn efter S. M. Alrøe, der som arkitekt 1907 - 1939 satte sit markante præg på det vejlensiske bybillede. Sammen med arkitekt C. Hess-Petersen opførte han Arbejdernes Forsamlingsbygning - kaldet Bygningen.

Søren M. Alrøe (1873-1956) tog efter en uddannelse som tømrer og bygningskonstruktør ”på valsen” rundt i Europa, hvor han i 1898 arbejdede på kejser Franz Josephs Jubilæumsudstilling i Wien og en stor internationale udstilling i Paris. Efter hjemkomsten tog han arkitekteksamen og fik ansættelse på Statsarkitektens kontor i Odense. Her fik han bl.a. tildelt opsynet med byggeriet af statslige og kommunale bygninger i Vejle. Efter at have fulgt opførelsen af Toldbygningen ved havnen, der stod færdig i 1906, nedsatte han sig den 1. oktober 1907 som selvstændig arkitekt i Vejle. Hans mange projekter, hvoraf det første var en genopbygning af Dampmøllen efter en brand, kom til at præge bybilledet. Det var dels store ejendomme som Vedelsborg i Vedelsgade og Vejlborg i Torvegade, og dels offentlige bygninger som Gasværkets administrationsbygning. Sammen med arkitekt C. Hess-Petersen stod han desuden bag opførelsen af Arbejdernes Forsamlingsbygning og Paladsteatret. Foruden sit virke som arkitekt var S.M. Alrøe gennem 24 år lærer ved Teknisk Skole. Hans mange rejser, der bl.a. førte ham til Mellemøsten og USA, gav ham en naturlig plads i Naverbevægelsen, og desuden var han meget aktiv omkring etableringen af et vandværk i Bredballe. Den 10. januar 1934 stiftedes Bredballe Strands Vandværk, og S.M. Alrøe var formand for værket gennem adskillige år. Han ophørte med sin arkitektvirksomhed i 1939.

Henvisning:
Vejlewiki: Arbejdernes Forsamlingsbygning