Alminde-Viuf Fællesskole


Alminde-Viuf Fællesskole


Skolegården på Alminde-Viuf Fællesskole


Gavlen på Alminde-Viuf Fællesskole

Intro

Alminde-Viuf Fællesskole er beliggende på Storgaden 3. Skolen blev taget i brug i 1965 og blev bygget, da man lagde skolerne i Almind og Viuf sammen.

Alminde-Viuf Fællesskole blev til som en følge af sammenlægningen af skolerne i Almind og Viuf, skolen blev taget i brug i 1965. Bygningerne er tegnet af arkitekterne E. og B. Mikkelsen fra Bredballe og opført i dalsænkningen ved Almind Hule. Begge byer havde håbet, at den nye fællesskole ville blive placeret i deres by, og den nuværende placering var et kompromis, da den nu ligger omtrent midt imellem de to byer. I starten husede skolen 164 elever og syv lærere, men især på grund af parcelhusbyggeriet i Almind er skolen blevet udvidet flere gange. I 1970 blev en fuld to-sporet grundskole taget i brug, mens børnehaveklasser blev en realitet fra 1973. I 1976 fik skolen også overbygning med 8.-10. klasser. Alminde-Viuf Hallen blev opført i 1980 til brug for skolen og idrætsforeningerne i området. I 2001 blev skolen udvidet med SFO og indskolingstilbud. Skolen har gennemgået flere om- og udbygninger, den første var i 1972 og senere i 1976, 2002, 2005, 2009 og 2010. Dette har bl.a. været i forbindelse med, at man fik udskoling. Skolens udseende har derfor ændret sig markant igennem årene.

''Publiceret''