Almind Kirke


Almind Kirke

Intro

Almind Kirke ligger i Almind sogn, og erstattede i 1887 en tidligere kirke fra omkring 1100-1200-tallet

Den ældste kirkebygning har formentlig været af træ, men er i 1200-tallet erstattet af en romansk kirke opført af utilhuggede kampesten og med fladt loft. Kirken var hvid- kalket med et lavt tårn mod vest og et våbenhus mod syd. Den nye kirkebygning fra 1887 er rejst efter tegninger af murermester S.L. Gynther, Kolding. Tømrerarbejdet blev udført af tømrermester Jens Peter Sørensen, Dons. Den nye kirke blev bygget af kløvede kampesten ovenpå den romanske sokkel, tårnet derimod i små røde mursten med et højt kobberspir. Selve kirkerummet blev tækket med skifer. Alterbordet dækkes af et panel fra 1681, på østvæggen er samlet flere stolegavle fra 1681. Altertavlen i sen bruskbarok er fra 1682, i hovedfeltet ses et maleri af P. Møller fra 1887, tavlens oprindelige maleri er ophængt på skibets sydvæg. I koret ses en præstestol fra slutningen af 1600-tallet. Prædikestolen er et snedkerarbejde fra omkring 1600. I 1765 blev kirken købt af Rasmus Dreyer i Dons Mølle. Samtlige jordejere i Almind Sogn købte den af ham i 1796, og de betalte driften af kirken, indtil den i begyndelsen af 1900-tallet overgik til offentlig eje. Kirken er beliggende på Vestergade 8, Almind.