Allinggård


Den hvidkalkede hovedbygning på Allinggard leder med sin klassicistiske arkitektur tankerne hen på tiden omkring 1800, men bygningen er opført i perioden 1919-1920.

Intro

Mellem træerne nær Alling Å finder vi Allinggård med den herskabelige hovedbygning fra 1920. Herregårdens historie spænder vidt: fra kloster til krongods og senere adelig herregård. En af gårdens mere farverige ejere siges at optræde i Steen Steensen Blichers novelle "Fruentimmerhaderen".

''Historien om Allinggaard'' Allinggaard kan spore sin lange historie tilbage til midten af 1200-tallet hvor den blev oprettet som kloster, formentligt under benediktinerordenen. Klosteret voksede sig stærkt og indflydelsesrigt, men blev efter Reformationen(1536) underlagt kronen. På baggrund af de omkostningsfulde svenskekrige solgte Fredrik III(1648-1670) ud af sit krongods og solgte i 1661 Allinggaard til sin vinskænk Christian Fischer. Herregården forblev i Fischerslægtens eje frem til 1804. Slægtens sidste ejer Jean Arnold Fischer, en inkarneret pebersvend, siges at skulle være inspirationskilde til hovedpersonen i Steen Steensen Blichers novelle ”Fruentimmerhaderen”. I 1809 endte Allinggaard i hænderne på en af datidens store godsspekulanter major Johan Conrad Schuchardt. Denne frasolgte fæstejorden og udparcellerede hovedgården, som blev opdelt i Allinggaard, Alling Skovgaard og Alling Mølle. For en kort periode blev disse tre dele atter samlet af retsadvokat Sophus Scavenius Nellemann i slutningen af 1800-tallet, for igen at blive spredt efter dennes død. ''Markante ejere'' 1268-1536: Alling Kloster 1661-1677: Christian Fischer 1774-1804: Jean Arnold Fischer 1804-1828: Johan Conrad Schuchardt 1918-1920: J. Jespersen Læs mere om Allinggård på [https://www.danskeherregaarde.dk/nutid/allinggaard danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' Hovedbygningen blev opført i 1919-1920 af J. Jespersen i stedet for de forhenværende bindingsværksbygninger fra slutningen af 1700-tallet. Den enkeltfløjede, hvidkalkede bygning, er opført i nyklassicistisk stil og prydes af et fremspringende midterparti med halvsøjler. Hovedbygningen er tegnet af arkitekt A. Høeg-Hansen. Sydøst for hovedgården ligger en trelænget avlsgård som blev opført 1919-1920 og ombygget/udvidet mellem 1958-1964. ''Omgivelser'' Allinggaard ligger ved kanten af Gudenå-dalen og Alling Å-dalen, omgivet af skov og et stort parkanlæg. I 1918 opførtes eget elværk og Alling Å blev i den forbindelse opdæmmet til en sø øst for herregården. Ruiner fra klosteret som blev oprettet mellem 1231-1268 kan stadig findes sydøst for Alling Sø. ''Bygninger og gods'' 1268-1551: Klosterbygninger (ruiner findes nær søen) 1551: Allinggaard flyttet til den nuværende plads, og der blev opført et stenhus Slutningen af 1700-tallet: Nye bygninger i bindingsværk 1919-1920: Nuværende hovedbygning blev opført

''Fakta'' Adresse: Allinggårdsvej 154, 8643 Ans By Kommune: Silkeborg Tidligere: Viborg Amt, Hids Herred, Svostrup Sogn Ejer: Leo Sørensen (2016) Funktion: Landbrug, stutteri, skovdrift (2016) Størrelse: Ager 83 ha, skov 216 ha (2016) Fredning: Bygningerne er ikke fredede (2016)'' '' Adgang: Ikke åbent for offentligheden

''English'' Between the trees near the small stream Alling Å we find the manor Allinggaard. The manor's history is very diverse and ranges from being a monastery in the Middle Ages and later to become crown lands and later again a private country house for several noble families. Allinggaard was parcelled out into three separate farms in the beginning of the 19th century. It is one of the youngest manor houses in Denmark with a neo-classicist main building from 1920.

''Afpubliceret'' undefined

''Sendt til publicering'' undefined

''Publiceret''