Allese


Allesø Kirke


Mindesten i Allesø rejst i anledning af Christian X's 70-årsdag i 1940.


Den gamle rytterskolen i Allesø


Bystævnet i Allesø. Billedet tilhører Erling Lykke

Intro

Allese er nævnt første gang 1383 i formen Alløsæ. Forleddets oprindelse er omstridt. Navnet kan komme af 1) alf (i betydningen al), 2) alf (i betydningen vandløb) eller 3) al (trænavnet el). Efterleddet er ’-løse’, der betyder eng eller græsgang.