Allesø Mølle


Allesø Mølle - i forgrunden ses møllerens privatbolig.


Allesø Mølle indsat på billede af Beldringevej 2009. Fotomontage: Jørgen Pedersen


Ulykke på Allesø Mølle


Høstarbejde på mark nord for Allesø - i baggrunden ses Allesø Mølle. Personen i forgrunden er Theodor Lundsgaarde, kromand m.m. i Allesø.

Intro

Allesø havde en mølle indtil 1944, og den lå omtrent midtvejs mellem Allesø og Beldringe, umiddelbart efter Tværgyden, når man kommer fra Allesø.

Allesø Mølle (matr. 33a og 55a)
Møllen var oprettet af Lars Nielsen, som havde ejendommen i fæste under Dallund 1821-45. Siden har møllen været fæstet og ejet af Christian Larsen (1845-54), Jens Jacob Guldbek (1854-70), sønnen Jens Peter Jensen (1870-1911 ), sønnen Anders Peter Jensen ( 1911-16) og dennes bror Marius Jensen (1916-44).
Ejerskiftet i 1916 havde en ulykke som baggrund. Den daværende møller (Anders Peter Jensen) kom til skade, da en drivrem til en petroleumsmotor greb fat i ham. Han døde kort efter på grund af et stort blodtab. Møllen blev som nævnt overtaget af hans bror, som var født i 1898 og således kun var 18 år, da han startede. Tre år senere giftede han sig med sin husholderskes datter Mathilde.
Når man kommer fra Allesø, var der indkørsel til møllen efter beboelsen. Fra vejen kørte man ind gennem en port i nordlige side af møllen og senere ud mod syd. Landmændene fra Lumby-Tårup, Lunde, Bladstrup, men mest fra Allesø og Beldringe kom med korn i sække og fik det malet, mens de ventede. I ventetiden fik de serveret hjemmebrygget øl eller kaffe. Hvis mølleren ikke kunne male kornet straks, kørte møllersvenden ud med det senere på møllervognen forspændt to heste. Vognen blev også brugt til en mælketur til Lumby-Tårup Andelsmejeri, og turen startede hos mølleren, som havde tre køer.
På møllen handlede man også med færdigvarer som kalksalpeter, sojakager, majs og mel fra Gødningskompagniet ved Odense havn. Varerne blev enten hentet i Odense eller på Beldringe station. Til brug ved hjemmebrygning af øl indleverede folk byg, som blev omdannet til maltbyg.
Da tyskerne anlagde flyvepladsen ved Beldringe, blev møllen som noget af det første revet ned, og møllerfamilien havde ikke noget at vende tilbage til efter krigen.
Kilde:
Allesø-Broby-Næsby Lokalhistoriske Arkiv: Årsskrift nr. 10 1991