Allesø


Mindesten i Allesø rejst i anledning af Christian X's 70-årsdag i 1940.


Mindesten i Allesø rejst i anledning af Christian X's 70-årsdag i 1940.


Mindesten i Allesø rejst i anledning af Christian X's 70-årsdag i 1940.

Intro

Kongesten rejst 1940 i anledning af Kong Chr. X's 70-årsdag 26. september, som en lovlig protest mod den tyske besættelse i foråret. I januar 1944 blev stenen flyttet ind på den nærliggende kirkegård, for at tyskerne ikke skulle fjerne den i forbindelse med anlæggelsen af Beldringe Flyveplads.

''Publiceret''