Allervej


Kær Møllevej -Aller Kro. Fotograf: Christiansfeld Arkiv

Intro

Første oplysning om kroen og tinghuset var da den brændte i midt af 1700-tallet.

Aller Kro har langt tilbage i tidenværet et meget vigtigt samlingssted i det tidligere Tyrstrup herred, med sin beliggenhed midt i herredet ved det, der dengang var hovedvej mellem Haderslev og Kolding. Lige over for kroen lå herredets Tinghus, idag markeret ved pladsen med tingstenene, og det ha givetvis haft stor betydning for kroen. En anden vigtig faktor for kroen var de store studedrifter, der forår og efterår passerede kroen fra Østjylland og Fyn på vej mod syd til de store studemarkeder i Hamborg og Husum. Krodriften ophørte i midt 1950´erne. Der drives Beed and Breakfast.