Allerup - Allerup Sogn


Sprøjtehus i Allerup


Gadekæret i Allerup


Bystævnet i Allerup. Billedet tilhører Erling Lykke

Intro

Allerup er nævnt første gang 1307 i formen Altorp. Forleddet er sandsynligvis trænavnet al, som betyder el. Efterleddet er ’-torp’, der betyder udflytterbebyggelse.