Allerup


Runesten fra Allerup

Intro

Allerupstenen blev lokaliseret af runestenstegneren Jon Skonvig i 1627. Den er – eller var, for der foreligger faktisk ikke efterretninger om at stenen siden er set – indmuret i Allerup Kirkes nu hvidkalkede vestmur.