Allerslev Kirke


Alteret med altertavle fra 1590


Kirken set fra øst


Kirkerummet mod alteret


Prædikestolen fra 1610


Stolegavlene


Kristus helbreder den blindfødte

Intro

Allerslev kirke menes bygget tidligt i 1100-tallet. Kor, skib og kirkegårdsmur er opført i kridtsten fra Stevns klint. Kirken rummer smukt inventar og udsmykning af Bissen og Kaalund, og måske er Marie Grubbe begravet på kirkegården.

Ved reformationen overgik kirken til kronen, og har i lange perioder været ejet af forskellige godser.

Bogværket 'Danmarks kirker' beretter, at kong Christian V skænkede kirken til fru Sissel Grubbe, der havde tjent ved hoffet.

I 1764 ejedes kirken af Jungshoved, i 1803 af Engelholm og senere igen af Oremandsgaard.

I 1861 købte konsul Alfred Hage Oremandsgaard af boet efter Peter Collet og blev dermed kirkeejer.

Familien Hage var ejere af Allerslev Kirke indtil 15. september 1914, hvor kirken overgik til selveje.Kilder: 'Danmarks kirker, Præstø Amt'. Udgivet af Nationalmuseet
'Allerslev kirke i bibelhistorisk lys' af Svend Aage Nielsen, 2012, ISBN:978-87-7368-094-0


Altertavlen er fra 1590 og er en katekismus-altertavle med kristne grundsætninger. Den menes at være fremstillet hos 'Bårse Herreds Snedker', mens Christian IV's moder, Sofie af Mecklenburg stadig var dronning , og før tronskiftet i 1588. Derfor bærer den øverst både Mecklenburgs og Danmarks våbenskjold.
Altertavlen har skriftsteder af og om Jesus.

Prædikestolen er fra 1610 og fremstillet på den berømte Abel Schröder den Ældres værksted i Næstved. Den er vurderet til at være kirkens smukkeste inventar med lydhimmel (baldakin) og symboler fra de syv kardinaldyder.


Vilhelm Bissen
Et smukt marmorrelief 'Kristus helbreder den blindfødte', udført af kunstneren Vilhelm Bissen. fylder den tidligere kvindeindgang i skibets nordside. Vilhelm Bissen blev i 1861 svigersøn til Alfred og Vilhelmine Hage på Oremandsgård og forærede dem relieffet. I 1868 skænkede Familien Hage relieffet til kirken, hvor det var altertavle indtil 1930'erne.

Bodil Kaalund
I 1993 blev kunstneren Bodil Kaalund bedet om at nymale de øverste af stolegavlene på menighedsbænkene. Af dem var der 14 gamle topstykker med englehoveder i barokstil fra midten af 1600-tallet. Samlet er der 19 topstykker der blev opmalet med hver sit motiv, med afsæt i forskellige salmer.


Kirkegården, der har mange høje, gamle træer, afskærmes hele vejen rundt af en høj mur.
På kirkegården ses bl.a. gravstedet for Alfred Hage
På kirkens sydmur er indmuret et gravminde fra 1698 og 99 over Jacob Pedersen Holstein og hustru Margrethe Lauridsdatter på Oremandsgaard.
Marie Grubbe
Måske er også Marie Grubbe begravet her. I 1717 oplyser kirkebogen for Allerslev sogn, at: På Septuagesima søndag i marts begravedes 'Söfren Söfrendsen Hustrue i Ugledige. Mad (Madam): Grubbens.
Denne oplysning er blevet tydet, som at det skulle være Marie Grubbe, der på det tidspunkt blev begravet på Allerslev kirkegård, men det er dog ikke officielt bekræftet.