Aller voldsted


Toppen af den sydligste banke


Adgangsvejen op til hovedbanken set fra vest


Toppen af hovedbanken

Intro

Et stort og velbevaret voldsted fra middelalderen, lige syd for Aller Mølle

I Voldskov lige syd for Aller Mølle ligger et meget velbevaret, men også meget tilgroet voldsted. Anlægget er stort og måler i sin helhed næsten 180 meter nord-syd og 94 meter øst – vest. Voldstedet rejser sig 4 – 6 meter over det omgivende terræn. Mod nord og nordvest afgrænses voldstedet af Taps Å, mod vest af en stejl kløft, hvor der løber et lille vandløb i bunden og mod øst, hvor voldstedet støder op til dyrkede marker, ses kunstigt anlagt voldgrave. Det består af flere banker. Den ene, som nok er hovedbanken, er en ca. 75 x 30 meter stor firesidet banke. Syd for denne banke ses en næsten lige så stor tresidet banke ca. 73 x 57 meter. Imellem de to store banker ses en mindre cirkulær ca. 13 meter stor og 2 meter høj holm, som formentlig har dannet brofæste for en træbro over den næsten 30 meter brede voldgrav, som har adskilt de to store banker. I dag er noget af den brede voldgrav fyldt op. Nordøst for de to store banker ligger en cirkulær 23 meter stor cirkulær banke med meget stejle sider, hvorpå der har stået et tårn. Tårnbanken er adskilt fra resten af voldstedet med en 10 meter bred og 4 meter dyb kunstig anlagt voldgrav. Der er ingen skriftlige kilder som kan oplyse om dette store og spektakulære voldsteds historie, men det kan være en forgænger for Stubbumgård. I 1417 fik denne gårds ejere Peter og Niels Knudsen frihedsbrev af kongen og slægten blev adlet i 1461.